Presale is gestart!!
Pre-order nu The Best Dutch Interior Design 04

Avantgarden

Landschappelijk park in romantische, Engelse stijl

landschappelijk park in romantische, Engelse stijl

Wijnkasteel Vandeurzen (Linden)

Een sober 19e eeuws neoclassicistisch kasteel met een landschappelijk park in romantische, Engelse stijl. Kasteeldomein is een erfgoedobject (beschermd monument).

 

Op verzoek van nieuwe kasteelheer werd een beheersplan opgemaakt: lange termijnvisie uitwerken en overzicht geven van de nodige handelingen en acties die ten behoeve van het behoud of herstel van de erfgoedwaarden nodig zijn.

 

Beheersplan werd goedgekeurd door het Agentschap onroerend erfgoed en heeft een geldigheidsduur van 20 jaar.

 

Historisch kader herstellen of vervolledigen. Voorbeelden maatregelen: het uitvoeren van aanplantingen in de dreef en het vervangen van slecht groeiende exemplaren, padentracé en wegenis structureel aangepakt, aanplanten van parkbomen en snoeivormen in de omgeving van het kasteel, uitvoeren van bosaanplantingen, waterzieke gronden draineren.

Avantgarden nv

Wijnegemhof 1

B-2110 Wijnegem

Tel +32 (0) 3 353 68 64

info@avantgarden.be

www.avantgarden.be

Meer weten over dit project?

Wij brengen u in contact met deze vakmensen.

Neem contact op