Hoog.design bestaat 5 jaar!!
Pre-order Exclusive Kitchen Design 01 en ontvang een Handsoap & Handlotion Duoset cadeau!
Ga naar de website
Neem contact op
Inspiratie advies

Egide Meertens Plus Architecten

Team

Egide Meertens Plus Architecten wordt zakelijk en creatief geleid en geïnspireerd door Egide Meertens. Samen met een team van architecten en interieurarchitecten vormen zij een dynamisch bureau bestaande uit 12 personen dat steeds doelgericht op zoek gaat naar oplossingen voor iedere opdracht via aan allesomvattende aanpak. Onze focus ligt op particuliere totaalprojecten, waarbij exterieur en interieur op elkaar worden afgestemd en die we van A tot Z ter harte nemen: van idee tot realisatie waarbij één visie op het geheel centraal staat. Tot onze gerealiseerde projecten behoren zowel woningen in België en Nederland, als groepswoningbouw, kwaliteitsvolle overheidsopdrachten en commerciële en publieke gebouwen.

 

Ons team garandeert een grote betrokkenheid van de medewerkers in alle fases. Egide volgt de projecten, ook de werf, eigenhandig op en worden hierin permanent gesteund door een of meerdere medewerkers, waardoor een flexibele manier van werken mogelijk is. Met 4 gecertificeerde EPB- verslaggevers in huis, hebben we evenzeer de mogelijkheid om de EPB-verslaggeving in ons takenpakket aan te bieden en kunnen we ook de veiligheidscoördinatie uitvoeren.

 

Visie

Onze projecten steunen op een eenvoudig, weldoordacht concept dat voortvloeit uit het unieke van de opdrachtgever en de omgeving. Bij het ontwerpen zoeken we bewust naar sobere, eenvoudige ruimtes met een hoge belevingswaarde; een ontwerp dat flexibel invulbaar is en waar gewoond en geleefd kan worden. Het resultaat is een degelijke, franjeloze architectuur die inspeelt op de noden van de gebruikers en hun omgeving. Tijdens het ontwerpproces verliezen we nooit de wensen en eisen van onze opdrachtgevers uit het oog, en proberen we steeds het project te versterken met onze eigen inbreng. We verkiezen kwaliteit boven modieuze vondsten en overbodige luxe en gaan voluit voor sfeer en beleving van ruimte.

 

Egide Meertens Plus Architecten vertaalt ideeën in concepten die we concreet vormgeven en realiseren, waarbij onze pijlers creativiteit, budget, authenticiteit, timing, bouwmanagement en vakmanschap centraal staan.

 

Werkwijze

Voor de uitwerking is architect Egide Meertens, zaakvoerder van Egide Meertens Plus Architecten, de contactverantwoordelijke die instaat voor de eerste besprekingen en de contractuele en financiële onderhandelingen voorafgaand aan de opstart van het dossier. Hij is tevens de projectarchitect die het ontwerpproces opvolgt, de conceptverantwoordelijke voor het ontwerp en de persoon die het dossier inhoudelijk en administratief volledig kent. De projectarchitect is het aanspreekpunt in de contacten met de opdrachtgever. Hij voert de besprekingen, belegt vergaderingen, neemt de coördinantie van het ontwerpproces voor zijn rekening en voert de leiding over de controle van de werken en opleveringen.

 

Het projectteam wordt verder uitgebreid met één of meerdere medewerkers die deeltaken op zich kunnen nemen. Via bureauvergaderingen is iedereen in min- of meerdere mate betrokken bij het project en beschikt iedereen over voldoende voorkennis van het project, waardoor het mogelijk is ook in een latere fase het ontwerpteam te versterken.

q

Egide Meertens Plus Architecten

Hoofdkantoor

Iers Kruisstraat 60

B-3770 Riemst

Tel. +32 (0) 12 45 30 70

 

Satellietkantoor

Vlierstraat 59/0101

B-8400 Oostende

Tel. +32 (0) 59 50 25 50

info@egidemeertens.be

www.egidemeertens.be