Wat doet licht?

Wat doet licht?

Mensen hebben licht nodig om objecten te kunnen waarnemen. Het menselijk oog heeft ook een ingebouwde bijzonderheid: adaptiviteit.

De gevoeligheid voor licht in het oog wordt aangepast aan de omstandigheden van het licht. Verplaatst men zich van een goed verlichte ruimte naar een ruimte met weinig licht, dan zal men in eerste instantie weinig tot niets waarnemen. Na korte tijd past het oog zich aan op de lichtomstandigheden en lukt het weer om objecten waar te nemen, dit kan wel tot 2 minuten duren. Andersom, van donker naar licht, is er maar een paar seconden nodig om weer goed te kunnen zien. Voor het waarnemen van beweging en vorm is maar weinig licht nodig. Voor het ervaren van kleur, nuances en details is veel licht nodig.

Het benodigde verlichtingsniveau in ruimtes is afhankelijk van een aantal factoren:
– de activiteiten in de ruimte;
– de gewenste sfeer;
– de kleur en afwerking van vooral de wanden, het plafond en de vloer;
– de inrichting;
– de leeftijd van de gebruikers;

De luminantie (de hoeveelheid licht, die door een oppervlak wordt weerkaatst) van een object is afhankelijk van de verlichtingssterkte (de hoeveelheid licht wat er op valt) en van de mate waarin het object het ontvangen licht terugkaatst, dus van de reflectiefactor van het object.

Wanneer het object een lage reflectiefactor heeft en men niet kan overgaan op lichtgekleurd materiaal, dan is men genoodzaakt een hoge verlichtingssterkte toe te passen om een grote luminantie van het object te bereiken.

Voor het ontwerpen van licht, verlichting en verlichtingsinstallaties is kennis vereist met betrekking tot specifieke grootheden, eenheden, optische eigenschappen van de materie, ergonomische en biologische eigenschappen van het oog en mens, elektrotechniek, lichttechniek en vaardigheid al deze componenten te integreren in een passend lichtadvies.

In de praktijk is gebleken dat een goed lichtadvies gebaseerd is op een goede interpretatie van de eisen en wensen van de opdrachtgever en het aanvoelen en interpreteren door de lichtontwerper van de bouwkundige en interieur technische ontwerpuitgangspunten. Daarnaast moet een lichtadvies voldoen aan de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot milieu en energie, maar ook arbeidsomstandigheden en comfort c.q. het voorkomen van hinder en discomfort voor de gebruikers.

Bekijk hier de projecten van Facet Lighting

Terug naar blog