Presale is gestart!!
Pre-order nu The Best Dutch Interior Design 04

Licht is een belangrijk fenomeen voor ons dagelijks welzijn maar zonder objecten hebben wij niets aan dit mooie fenomeen

Straal met een zaklamp de duisternis in en je zal ontdekken dat het licht uit de zaklamp niet veel doet, je hebt iets nodig wat waarneembaar is, dit kan een object zijn zoals een stoel of plant maar ook stof of dauw wat door de lucht sweeft. Om het licht wat uit de zaklamp straalt te kunnen zien moet je dit licht laten reflecteren op een object, voorwerp of stof.