Presale is gestart!!
Pre-order nu The Best Dutch Interior Design 04

Restauratie van historische houten vloeren

Luxe houten vloeren

Restauratie van Historische Houten Vloeren

In tegenstelling tot vele andere kunstobjecten of architecturaal erfgoed, hebben houten vloeren extra veel te lijden, omdat zij voortdurend belast worden. Daarom vraagt het restaureren van deze vloeren ook een specifieke aanpak. Het opschuren van oude vloeren moet hierbij zoveel mogelijk vermeden worden omdat daardoor de vloeren vroegtijdig aan hun einde komen doordat er telkens een laagje hout wordt weggeschuurd. De conservatie maakt dan ook een groot deel van de werkzaamheden uit. Zwakke delen van de vloer kunnen plaatselijk hersteld of indien noodzakelijk, vervangen worden. Het doel is om de vloeren zo lang mogelijk te bewaren voor het nageslacht. Vandaar dat men best ook tijdig ingrijpt als er zich schade of slijtage voordoet.

Dank zij onze jarenlange expertise inzake restauratie en door onze grote voorraad in exotische houtsoorten (waarvan er een aantal niet meer verkrijgbaar zijn in de handel) kunnen wij deze vloeren op een historisch verantwoorde manier restaureren en conserveren.

Meer weten over dit project?

Wij brengen u in contact met deze vakmensen.

Neem contact op