EX-IT Architectuur

EX-IT Architectuur

EX-IT Architectuur
Stationstraat 80/1
B-Sint-Niklaas

EX-IT Architectuur is een architectenvennootschap actief in (EX)terieur, (I)nterieur en (T)echnieken. Het verenigen van deze drie onderdelen vinden wij noodzakelijk om tot een totaalconcept te kunnen komen waar alle elementen van het ontwerp samensmelten tot één harmonisch geheel. EX-IT Architectuur hecht veel belang aan het ontwerpproces en aan het ontwikkelen van dergelijk totaalconcept waarbij het interieur en de buitenaanleg samenvloeien met de architectuur van het gebouw.

Het programma van eisen en het budget dat de opdrachtgever vooropstelt, worden hierbij nauwgezet gerespecteerd en voortdurend geëvalueerd. Gebouwen worden ontworpen vertrekkend vanuit de gebruiker die zich hierdoor vanzelfsprekend zal terugvinden in het totaalconcept en waarbij de opdrachtgever meer ontvangt dan wat hij oorspronkelijk had verwacht.

De functionaliteit van het ontwerp blijft de basisgrens waaraan dit gebouw dan moet voldoen. De architecturale kwaliteiten die deze basisgrens aanvullen, betekenen steeds een meerwaarde waardoor het project zich onderscheidt van andere gebouwen.

EX-IT architectuur heeft jarenlange ervaring in energetische projecten. Sinds 2004 ontwerpen wij namelijk passieve gebouwen en de jarenlange ervaring die wij hierbij opdeden, nemen wij eveneens mee in de ontwikkeling van laag-energie-gebouwen / energie-neutrale-gebouwen / BEN-gebouwen en gebouwen die voldoen aan de huidige EPB-eisen. Dit alles leidt ertoe dat onze gebouwen zeer aangenaam en gezond zijn om in te leven. De verschillende keuzes die hierbij moeten gemaakt worden, zijn ondersteund door energetische berekeningen waarbij luchtdebieten, luchtvochtigheid, oververhitting, enz… aan bod komen.

EX-IT Architectuur beoogt enkel duurzame gebouwen te ontwerpen. Gezien het steeds complexer worden van het programma van eisen en de snelle maatschappelijke evolutie, trachten wij een gebouw zodanig te ontwikkelen dat het naar de toekomst toe een grotere flexibiliteit bezit.

Verder is EX-IT Architectuur bekend om zijn uitgebreide en sterk onderbouwde technische uitwerking van zijn projecten. Het gehele project wordt op ware grootte uitgetekend tot in het kleinste detail. Hierdoor zijn alle problemen reeds op voorhand bekeken, behandeld en opgelost en weet de uitvoerder exact wat er moet voorzien worden bij het opmaken van zijn prijsoffertes. EX-IT Architectuur houdt namelijk niet van meerprijzen tijdens de uitvoering van de werken.

EX-IT Architectuur wil tijdens het volledige bouwproces in nauw contact staan met de opdrachtgever. Dit leidt tot een nauwe betrokkenheid van de opdrachtgever in elke fase van het bouwproject, zodat het project volledig zal voldoen aan de vooropgestelde wensen. De architect staat de bouwheer voortdurend bij in de keuze van de verschillende interieurelementen in de desbetreffende showrooms of hij maakt telkens een uitgebreid werfverslag bij elk bezoek aan het project in werf waardoor de bouwheer de stand van zaken nauwgezet kan opvolgen.

Lees verder
Schrijf review
Passieve Villa
EX-IT Architectuur

Passieve Villa

Project ’t Vier Emmershof
EX-IT Architectuur

Project ’t Vier Emmershof

Witte design villa
EX-IT Architectuur

Witte design villa

Wil je advies van EX-IT Architectuur?

Of heb je een vraag?

Contact