Het Sels Proces voor Villabouw & renovatie

Het Sels Proces voor Villabouw & renovatie

Stap 1: Het verkennend gesprek rond uw bouw- of renovatieplannen

Als zaakvoerder hou ik er aan u als eerste te ontmoeten. U bent welkom bij ons op kantoor. Ik kom ook graag naar u toe. Villabouw Sels vraagt geen vergoeding voor het maken van het ontwerp tot en met de gegarandeerde maximum offerte.

In dit eerste gesprek is het de bedoeling om de verwachtingen van beide partijen duidelijk op tafel te leggen. Zo weten we zeker dat we op dezelfde lijn zitten.

Bouwen is een complexe aangelegenheid. We verbinden ons lot voor een langere tijd aan elkaar. Onderling vertrouwen is dan essentieel.

Volgende cruciale elementen worden besproken:

1. Heeft u een bouwgrond?

Indien u al grond bezit kunnen we meteen over naar stap 2. Zo niet gaan we graag met u op zoek.

Onder verkoop in het menu bovenaan, kan u onze eigen grondreserve vinden.

Ons netwerk is sinds 1968 erg uitgebreid. We kunnen u ook in contact brengen met verkopers die het aanbieden van hun eigendom graag discreet houden.

2. Timing

Villabouw Sels bouwt duurzame huizen volgens traditionele waarden en normen. Schoonheid en kwaliteit vergen een extra inspanning.

Alle bouw- en renovatiewerken zijn op maat en gebeuren ter plaatse. Samen met onze minutieuze afwerking kost dit tijd. Een gemiddeld bouwproces zal 18 maanden innemen.

3. Uw budget

Het bespreken van een budget in een eerste gesprek is eerlijk en productief voor alle partijen.

Een realistisch verwachtingspatroon is de basis voor een blijvend goede relatie. Als al deze elementen er zijn, gaan we verder aan de slag.

De eerste stappen in dit verdere proces zijn voor u kostenloos.

Stap 2 Wensenlijst

Bij onze tweede ontmoeting zal de architect aansluiten die volgens ons het beste aan uw wensen kan voldoen. We overlopen de mogelijkheden die de grond ons biedt, de algemene bouwstijl, en vooral uw inhoudelijke wensenpakket.

Ontdek hieronder al onze realisaties en doe meteen inspiratie op.

Stap 3 Het eerste ontwerp

Na het verkennend gesprek is het aan onze architect om uw wensen om te zetten in werkelijkheid. Ontdek het potentieel van uw nieuwe woning of de renovatiemogelijkheden van uw bestaande huis. Dit ontwerp volgt binnen de maand na onze eerste afspraak.

Op basis van alle verzamelde informatie en uw wensen werkt onze architect uw droomhuis uit. Het is nu aan u om kritiek en opmerkingen te leveren. Deze zijn van het grootste belang om tot een geslaagd resultaat te komen. Het is immers uw huis dat we zullen bouwen.

Stap 4 Aangepast ontwerp

Op basis van uw opmerkingen en onze bedenkingen passen we het ontwerp aan. De aanpassingen kunnen ingrijpend of minimaal zijn.

We passen het ontwerp in ieder geval zo vaak als nodig aan. Deze fase wordt herhaald tot het plaatje voor u volledig klopt.

Stap 5 Uw gegarandeerde maximum offerte

Wanneer we tot een sluitend ontwerp zijn gekomen, gaan we aan de slag om u een uitermate transparante offerte te leveren.

Alles wordt door onze calculatoren gemeten en berekend. Uw offerte is een uitgebreide meetstaat. Ze wordt opgebouwd uit hoeveelheden in m, m2, m3, en eenheidsprijzen aan kostprijs.

Deze hoeveelheden en prijzen worden door Villabouw Sels als maximum gegarandeerd. Elke vergissing is onze verantwoordelijkheid en kost u geen cent extra. U betaalt nooit een cent meer dan onze offerte.

De kost en marge die we voorzien voor alle diensten van Villabouw Sels van architectuur tot oplevering staan helder en duidelijk in een afzonderlijke lijn. Open, transparant en zichtbaar.

Stap 6 Opdracht bouwvergunning

Tot hier was het hele traject voor u vrijblijvend. De volgende stap in het bouwproces is het bekomen van een bouwvergunning.

Technische tekeningen, een administratief dossier,… Onze tekenaars en ingenieurs moeten nu een heleboel werk uitvoeren. Deze stap kan niet meer vrijblijvend, maar het is nog te vroeg om een volledig gedetailleerde aannemingsovereenkomst af te sluiten.

Daarom werken we met een tussenstap. In deze fase geeft u ons de volmacht en de opdracht om een bouwvergunning voor u te bekomen. Het volledige dossier en de vergunning worden uw eigendom. In ruil factureren wij een bescheiden voorschot dat in mindering van de bouwkosten gebracht zal worden.

Stap 7 Aflevering van de bouwvergunning

De vergunning zelf hoeft weinig uitleg. We kunnen beginnen bouwen. Deze vergunning heeft waarschijnlijk wel enkele maanden op zich laten wachten. In tussentijd hebben we niet stilgezeten.

We zijn blijven samenkomen op regelmatige tijdstippen om het ontwerp bij te sturen . Dit gebeurt aan de hand van meer nauwkeurige technische tekeningen.

We zijn in deze fase met onze interieurarchitecten al gestart aan het uitwerken van uw interieur. Op dit moment hebben we nog niet alles tot in detail uitgewerkt, gekozen en beslist.

We hebben nu veel meer elementen om een zo volledig mogelijk aannemingscontract, lastenboek en aangepaste meetstaat op te maken.

Stap 8 Het contract

Onze overeenkomst is bewust zo summier mogelijk gehouden. De bewoordingen zijn alles behalve juridisch. Het is een menselijke omschrijving van de beloftes die wij u hebben gemaakt sinds onze eerste ontmoeting.

Vraag gerust in een eerdere fase naar een blanco versie.

Stap 9 Start van de werken

Contractueel beloven we de start van de werken binnen de twee maanden na het verkrijgen van de vergunning.

Onze bedoeling is u zo veel mogelijk van de beleving te laten genieten. Wij betrekken u 100% bij de ontdekkingstocht langs ons netwerk van gespecialiseerde leveranciers en vakmensen.

Bekijk hier de projecten van Sels Exclusieve Villabouw

Terug naar blog